Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: магістр менеджменту

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих, креативних та перспективних менеджерівздатних: приймати участь у наукових дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління; керувати діяльністю суб’єктів господарювання різних за розміром та організаційно-правовою формою з урахуванням їх інноваційності та відповідності комерційному попиту ринку.
 
Працевлаштування. Менеджер професіонал з бізнес-адміністрування. Фахівець-аналітик з дослідження ринку. Керівник підприємства, установи і організації. Працівник органів державного управління, державної фінансової служби. Консультант з питань розвитку та управління бізнес-структурами різних рівнів. Керівник у сфері державного управління та місцевого самоврядування, та усіх ланок управління на підприємствах різних форм власності.
Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
 
Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Туреччини.
 
Наявність акредитації. Акредитовано 18.12.2020 р. за рівнем магістр. Протокол №1030. Термін дії сертифіката - до 01.07.2026 р.

  

 

x