Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет/Інститут: Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Кваліфікація: Магістр дошкільної освіти (академічна). Організатор дошкільної освіти. Психолог. Фахівець із соціально‒психологічної безпеки дітей (професійна)

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку фахівця зі сформованими компетенціями, розвиненим педагогічним мисленням і глибокими знаннями дослідницьких умінь з акцентом на здійснення професійно-педагогічної та освітньо-наукової діяльності в галузі дошкільної та вищої освіти.

Працевлаштування. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) станом 26.10.2017, магістр дошкільної освіти має право обіймати такі посади:

  • 1229.4 – Директор (завідувач) закладу дошкільної освіти;
  • 2332 – Методист з дошкільного виховання;
  • 2351.2 – Методист;
  • 2351.2 (20305) – Вихователь-методист;
  • 2332 – Вихователь закладу дошкільної освіти;
  • 2445.2 – Психолог.

Особливості програми. Здобувач вищої освіти набуває здатності організовувати дошкільну освіту, здійснювати моніторинг її реалізації, методично-просвітницьку і психологічну діяльність у дошкільних закладах освіти, адміністрування цих освітніх закладів. 

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24008383. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 19 лютого 2019 р. протокол № 134 (наказ МОН України від 25.02.2019 р. № 242)

x