Мета: Формування фахівця - магістра, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного і дослідницького характеру у галузі освіти (фізична культура), який володіє знаннями й уміннями психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу, сучасними освітніми технологіями для закладів освіти, позашкільної освіти фізкультурного і спортивного профілів, громадських організацій, готового здійснювати практичну діяльність у невизначених умовах, саморозвитку та самоосвіти з можливістю додаткової підготовки до реалізації фізичного виховання дітей з особливими потребами, готового до комунікації в умовах впровадження фізичної культури в повсякденне життя для різних верств населення.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі фізична культура

Професійні назви робіт:

Посади за ДК 003:2010

  • 232 - Викладач закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчитель закладів загальної середньої освіти;
  • 2320 - Вчитель закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти
  • 2351.2 - Консультант з питань здорового способу життя;
  • 2351.2.85 - Методист з фізичної культури.