Орієнтація програми: Програма ґрунтується на сучасних наукових результатах, сучасних досягненнях в області комп’ютерних технологій, проблемах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів вищої професійної освіти, традиційних та інноваційних підходах до їх вирішення засобами сучасної педагогічної науки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Способи організації практичної та теоретичної діяльності учасників навчального процесу у ВНЗ І—III, зумовлені закономірностями та особливостями інформаційного суспільства; професійна освіта в галузі харчових технологій; харчова інженерія.

Особливості програми: Програма спрямована на розвиток психолого-педагогічних та професійних компетенцій у ході теоретичної, практичної (проходження педагогічної (виробничої) і переддипломної практики) і науково-дослідної підготовки (виконання курсової і випускної кваліфікаційної роботи).