Рік впровадження ОП - 2017 р.

Метою освітньої програми є поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь, навичок студентів з фахових дисциплін за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (з додатковою спеціалізацією: інформатика), опанування загальних засад методології професійної діяльності, формування загальних та професійних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру професійної педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою діяльністю здобувачів освіти.

Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації та стають справжніми фахівцями. Наші випускники працюють у різних галузях, у тому числі

фахівцями у закладах повної загальної середньої освіти;

фахівцями у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах;

фахівцями у коледжах, закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти;

фахівцями науково-дослідних установ.

Диплом про здобуття фізико-математичної освіти - це початок великого шляху, насиченого гідною роботою, досягненнями на сучасному рівні світової освіти і науки, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти (ліцеї) або заклади ІІІ-го ступеня або заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та позашкільні навчальні заклади.

Професійні види робіт за ДК 003:2010:

235 Інші професіонали в галузі навчання

2351 Професіонали в галузі методів навчання

2359 Інші професіонали в галузі навчання

2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу

2320 Методист заочних шкіл і відділень

3340 Вихователь гуртожитку

3340 Лаборант (освіта)

2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

Продовження освіти. Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.