Рік впровадження ОП - 2017 р.

Метою освітньої програми є забезпечити студентам здобуття ґрунтовних теоретичних знань, умінь та розуміння організації освітнього процесу у старшій (профільній) школі, науково-дослідницької роботи з методики навчання фізики у профільних класах, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою діяльністю учнів.

Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації та стають справжніми фахівцями. Наші випускники працюють у різних галузях, у тому числі

  • фахівцями у закладах повної загальної середньої освіти;
  • фахівцями у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах;
  • фахівцями у коледжах, закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти;
  • фахівцями науково-дослідних установ.

Диплом про здобуття фізико-математичної освіти - це початок великого шляху, насиченого гідною роботою, досягненнями на сучасному рівні світової освіти і науки, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти учнівської молоді, зокрема спеціалізованої (початкової та профільної, мистецької, спортивної). Вчитель фізики і астрономії, вчитель інформатики в старшій (профільній) загальноосвітній школі.

Продовження освіти. Продовження навчання на другому рівні та третьому рівневі вищої освіти за програми доктора філософії з фізики та методики навчання фізики.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.