Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: бакалавр менеджменту

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми.  Підготовка бакалаврів полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках.

Працевлаштування. Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань

Подальше навчання. Бакалавр зі спеціальності 073 «Менеджмент» може продовжити навчання за освітнім ступенем «магістр» відповідно до умов вступу.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД 2489137. Термін дії сертифіката до 01 липня 2021 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1565)

 

x