Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку в закладах системи освіти і сім’ї.

Працевлаштування. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, гувернер. Дефектолог. Вихователь-логопед. Асистент вчителя в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Інструктор з адаптивного фізичного виховання.

Особливості програми. Здобувач вищої освіти набуває здатності встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; організовувати  роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими потребами та складати прогнози щодо її ефективності.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24008710. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р. протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821)