ПIДГОТОВЧЕ ВIДДIЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

Підготовче відділення для іноземних громадян здійснює підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства для подальшого вступу за акредитованими спеціальностями за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» до УДПУ імені Павла Тичини та до інших вищих навчальних закладів України.

Завданнями підготовчого відділення є пошук, розвиток і підтримка слухачів підготовчого відділення з кола іноземних громадян.

 Підготовка іноземних громадян здійснюється українською мовою, за такими дисциплінами :

  • українська мова
  • країнознавство
  • математика
  • біологія
  • основи економіки
  • основи інформатики та обчислювальної техніки

Форма навчання – денна.

Термін навчання на підготовчому відділенні 10 місяців.

Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в'їзду в Україну.

У разі повного виконання навчального плану та успішного складання заліків, слухач підготовчого відділення для іноземних громадян УДПУ імені Павла Тичини, одержує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення. Свідоцтво державного зразка, отримане іноземцем, дозволяє випускнику підготовчого відділення продовжити навчання в УДПУ імені Павла Тичин, а також у будь-якому ВНЗ України.

У разі не виконання навчального плану, слухач підготовчого відділення повинен повторно пройти курс мовної підготовки.

 

Навчальний процес підготовчого відділення 1

Навчальний процес підготовчого відділення 2

Навчальний процес підготовчого відділення 3

Навчальний процес підготовчого відділення 4

Навчальний процес підготовчого відділення 5

Навчальний процес підготовчого відділення 6

Навчальний процес підготовчого відділення 7