ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
за адресою:

вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
Україна, 20300 к. 209     

    Тел: (04744) 4-02-81
   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
      Наш сайт: http://vad.udpu.edu.ua
 
Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Відділ здійснює свою діяльність відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту»; Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01 березня 1999 р.; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року; Положення про аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, затвердженого рішенням вченої ради університету (протокол № 12 від 21 червня 2016 року) та  Положення про докторантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, затвердженого рішенням вченої ради університету (протокол № 12 від 21 червня 2016 року).

Мета роботи відділу аспірантури та докторантури – координація діяльності структурних підрозділів університету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі університету за денною та заочною формами навчання;
поза аспірантурою (для осіб, які провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в університеті).
Підготовка здобувачів доктора наук здійснюється:

в докторантурі університету за денною формою навчання;
шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук).
Нормативний строк підготовка доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки.