Університет займає активну позицію у встановленні та розширенні зв’язків із закордонними закладами освіти, науки та культури. В університеті діє 62 угоди про співпрацю з зарубіжними освітніми закладами.

В університеті проводиться робота в рамках проєктів академічної мобільності, таких як: «Mobile+3», «Erasmus+», «Mevlana», «Stipendium Hungaricum», а також програми подвійного дипломування, орієнтованих на підтримку ініціатив у галузях освіти та культури.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини проводить роботу в рамках консорціуму проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.).

 

Програми академічної мобільності

            Програми подвійного дипломування (ступенева академічна мобільність)

Республіка

Польщаflag.png

Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно  logo_1.png
 Поморська академія в Слупську  logo_2.jpg
 Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові  logo_3.png

 

 

Програма кредитної академічної мобільності «Mevlana»

Туреччинаlogo_3.png

 

 Аланья Аладдін Кейкубат  logo_4.jpg
 Університет Біледжик Шейх Едебелі  logo_5.jpg

 

Програма академічної мобільності «Еразмус+»

 Республіка Польща

logo_6.png

 
Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно   logo_9.png
 Державна Вища Школа Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно  logo_7.jpg

 

 

Міжнародні наукові, освітні та експериментальні проєкти із закордонними та українськими партнерськими установами 

 

Велика Британія

logo_8.png

 

Британська Рада в Україні

Програма «Student Action» 


 

Британська Рада в Україні

Програма «Active Citizens»

 logo_12.jpg
 

Європейський Союзlogo_10.png

Міністерство освіти і науки України

MoPED – №586098-epp-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання
 logo_13.png
 

Україна

CSR Ukraine

logo_11.png

 Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»
Програма «Healthy Challenge»
 logo_14.jpg

 

 

Країни партнери 

Країна Університет Символіка
1

Болгарія

logo_15.jpg

Тракійський університет у м. Стара Загора

logo_16.png
2

Республіка Білорусь

logo_17.png.jpg

Гомельський державний педагогічний університет імені Франциска Скорини

logo_18.png.jpg
Державний педагогічний університет імені Максима Танка logo_19.png
3

Республіка Польща

logo_6.png

Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце
logo_20.jpg
Вища лінгвістична школа в Ченстохові logo_21.png
Університет Гуманітас в Сосновці logo_22.png
Гуманітарно-економічна академія в Лодзі logo_23.png
Університет в Домброві Гурнічій logo_24.jpg
Державна Вища Школа Професійної Освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно logo_7.jpg
Державна вища школа професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського в Гнєзно logo_9.png
Поморська академія в Слупську logo_26.jpg
Університет імені Адама Міцкевича в Познані logo_25.jpg
Європейський Колегіум в м. Гнєзно УАМ  
4

США

SHA.jpg

Корпус миру Сполучених Штатів Америки в Україні LOGO_27.jpg
5

Туреччина

logo_tur.png

Університет Анталії Білім  logo_30.png
6

 Узбекистан

Logo_29.png

 Ургенчський державний університет  logo_31.jpg