Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Календар подій

Програма імені Станіслава Уляма
Початок: 21 лют. 2019, 8:00
Закінчення: 23 квіт. 2019, 17:00

Програма імені Станіслава Уляма реалізовується Польським Національним агентством академічних обмінів (пол. абревіатура NAWA)

пр

Метою програми ім. Станіслава Уляма є збільшення ступеня інтернаціоналізації польських вузів і наукових установ.

Програма передбачає приїзд до польських університетів та науково-дослідних установ як досвідчених, так і молодих науковців, котрі мають щонайменше науковий ступінь кандидата наук. Передбачається, що вони активно долучаться до наукової діяльності цих інституцій, зокрема до реалізації дослідницьких проектів та навчального процесу. У рамках Програми імені Станіслава Уляма NAWA пропонує гранти для науковців, які репрезентують усі галузі науки і походять із різних країн світу. Це дасть змогу налагодити та поглибити міжнародні контакти між польськими й закордонними інституціями.

Заявку на програму науковець подає індивідуально.

Вимоги до кандидата:

- науковий ступінь кандидата наук, отриманий не в Польщі;

- відсутність польського громадянства;

- щонайменше з 2017 р. не мешкав, не працював і не навчався в Польщі.

Вимога про відсутність польського громадянства не стосується осіб, які є польськими громадянами, повний цикл навчання в аспірантурі яких фінансував польський уряд. Такі кандидати можуть подавати заявку на участь у програмі.

- працевлаштована (або працює за контрактом) в зарубіжному вузі або в зарубіжному науковому/дослідному осередку. Працевлаштування не вимагається від осіб, які отримали науковий ступінь кандиддата наук до 31 серпня 2018 р. або які пройшли попереднє стажування до 31 серпня 2018 р.

- в період від 1 січня 2017 р. до моменту закінчення набору та подачі документів не мешкала, не навчалася, не працювала в Польщі, а також не керувала дослідним проектом, що реалізовується в польській науковій інституції або закладі вищої освіти.

- має як мінімум 3 досягнення (не раніше ніж з 2016 року) з числа перелічених:

1.) публікація (як єдиного автора) у виданнях, які входять до однієї з міжнародних наукометричних баз даних: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, або

2.) рецензована наукова монографія, або

3.) публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, врахованої в The Computing Research and Education Association of Australasia (СОРЕ), які були заіндексовані в міжнародній базі DBLP Computer Science Bibliography, або

4.) публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, що індексуються у базі Web of Science Соре Collection або Scopus;

Представники мистецтва замість вищезазначених публікацій/конференції можуть представити підтвердження виконання принаймні двох презентацій двох різних робіт в зарубіжній культурній установі або академічному осередку, або відзнаку отриману в міжнародному конкурсі.

Програма передбачає приїзд до Польщі з метою:

- проходження стажування;

- реалізації наукових досліджень, зокрема й у співпраці з польськими науковцями або дослідницькими групами;

- отримання матеріалів для досліджень або наукової публікації;

- проведення лекцій та занять в інституції, яка прийматиме науковця.

Перебування іноземних науковців у Польщі може тривати від 6 до 24 місяців, при цьому разом із ними можуть приїхати члени їхніх сімей, а у випадку участі в програмі особи з інвалідністю – її опікун.

Учасник програми отримає на час перебування в Польщі щомісячну стипендію розміром 10 тис. злотих та кошти на покриття видатків на приїзд.

Прийом заявок на Програму імені Станіслава Уляма триватиме протягом трьох місяців з 22 січня по 23 квітня 2019 р. та відбуватиметься виключно в електронній формі через сайт NAWA.

Графік програми:

Прийом заявок: 22.01.2019–23.04.2019.

Формальна оцінка заявок: 24.04.2019–31.05.2019.

Оголошення результатів – до 15.09.2019.

Підписання договорів – до 30.10.2019.

Приїзд до Польщі в рамках програми: 01.10.2019–31.05.2020.

Список необхідних матеріалів та документів, які має подати кандидат для участі у програмі:

1.Наукова біографія кандидата не більше як на 5 сторінок А4, яка має містити в собі таку інформацію:

- освіта, перебіг навчання, академічної і наукової кар'єри, з врахуванням усіх місць працевлаштування кандидата;

- список публікацій, до якого входить максимально 10 найважливіших робіт, опублікованих не раніше ніж в 2014 році, для журналів слід подати актуальну цінність показника Impact Factor або CiteScore, оскільки журнал володіє вирахуваними цінностями цих бібліометричних показників, а також кількість цитувань окремих публікацій без автоцитувань згідно з базою Web of Science Соре Collection або Scopus;

- слід подати кількість цитувань всіх раніших публікацій також індекс Hirscha (вибране джерело: Web of Science Соре Collection або Scopus)

- список реалізованих і дослідних проектів, що реалізовуються, із зазначенням міжнародних проектів і вказівкою джерела фінансування, періоду реалізації та ролі кандидата в проекті;

- інформацію про стажування, нагороди, патенти, членство в товариствах і наукових організаціях та інші важливі досягнення кандидата.

2. Скан диплому кандидата наук або підтвердження отримання наукового ступеня кандидата наук разом із завіреним перекладом на англійську мову в тому разі, якщо мовою оригіналу не є англійська або латинська.

3. Скани трьох обраних публікацій англійською мовою зі списку, розміщеного у біографії. Якщо це монографія, то подати скани титульної сторінки, редакційної колегії, зміст та основні фрагменти праці, включаючи найважливіші тези автора, разом не більше ніж 20 сторінок.

4. Скан документа, який підтверджує працевлаштування ( або контракту).

5. Скан запрошення з приймаючого гостей осередку.

6. Якщо кандидат планує приїзд з опікуном, то в такому разі потрібно подати документ який підтверджує недієздатність особи.