Освітні програми спеціальностей*:

011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (хореографія), 014.01 Середня освіта (українська мова і література), 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)), 014.03 Середня освіта (історія), 014.04 Середня освіта (математика), 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини), 014.06 Середня освіта (хімія), 014.07 Середня освіта (географія), 014.08 Середня освіта (фізика), 014.09 Середня освіта (інформатика), 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології), 014.11 Середня освіта (фізична культура), 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво), 014.15 Середня освіта (природничі науки), 015.39 Професійна освіта (цифрові технології), 015.21 Професійна освіта (аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 035.01 Філологія (українська мова та література). 091 Біологія, 101 Екологія, 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення.

Освітній ступінь

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Молодший бакалавр

11500 грн

5855 грн

Бакалавр

13800 грн

9860 грн

Магістр

17500 грн

13400 грн

 

Освітні програми спеціальностей*:

035.033 Філологія. Cлов’янські мови та літератури (переклад включно), перша–польська, 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування.

Освітній ступінь

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Молодший бакалавр

11815 грн

5900 грн

Бакалавр

13900 грн

9900 грн

Магістр

17600 грн

13500 грн

* - освітні програми спеціальностей відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини в 2020 році

*Вартість навчання може бути змінена на рівень інфляції

 

Плата за навчання:

IBAN UA468201720313231002201004420

ЄДРПОУ 02125639

код надходження 25010100

Призначення платежу: плата за навчання від прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, форма навчання (стаціонар, заочна).

 

Плата за проживання в гуртожитку

IBAN UA478201720313201002202004420

ЄДРПОУ 02125639

код надходження 25010200

Призначення платежу: плата за проживання в гуртожитку від прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, номер гуртожитку та номер кімнати.

 

Благодійний внесок

IBAN UA738201720313241002301004420

ЄДРПОУ 02125639

код надходження 25020100

Призначення платежу: благодійний внесок від прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, група, форма навчання (стаціонар, заочна).