У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання  навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ЗВО України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за ступенем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами порийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети чітко регламентуються Додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році відповідно до майбутньої спеціальності.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Наступним кроком є вчасна реєстрація на ЗНО, що триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Для того щоб успішно зареєструватися в системі ЗНО потрібно, на наше переконання, не тільки підготувати необхідні документи, а й отримати, щонайкраще, консультацію фахівців офіційних центрів реєстрації на ЗНО, або відповідального за реєстрацію НЗ (навчального закладу).

Третім кроком до успіху у вступній кампанії є розуміння алгоритму роботи її складових. Зокрема, формування електронного кабінету, щоб уникнути помилок, за допомогою радимо звертатися до приймальних комісій ЗВО (закладів вищої освіти).

У 2018 році реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться 2 липня і триватиме до 25 липня.

Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня. Ті, хто вступатиме до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви до 20 липня. Для тих же абітурієнтів, які вступатимуть лише на основі сертифікатів ЗНО, подання заяв буде відкрито до 26 липня. Тому, четвертим кроком до успіху є розуміння нових форм проведення вступних випробувань.

 У 2018 році в окремих випадках з’явиться нова форма вступного випробування – творчі заліки, які ВНЗ можуть проводити вже з 1 лютого 2018 року й до 26 липня. Творчі заліки запровадять замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності (014 Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Фізична культура), Журналістику та окремі спеціалізації дизайну. Це буде етап доконкурсного відбору, під час якого абітурієнти заздалегідь дістануть можливість підтвердити свої творчі здібності. За його підсумками вступники зможуть взяти участь у конкурсі до різних вишів на основі ЗНО.

П’ятим кроком є надання пріоритетності заявам, пріоритет (від 1 до 7) – спеціальність, яку абітурієнт бажає здобувати саме в даному навчальному закладі.

Абітурієнти матимуть змогу подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більш ніж із чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.

Ще одним нововведенням є закріплення мінімальної кількості балів зі вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» та «Педіатрія». Мінімальна кількість балів не може бути встановлена менше 150 балів (з профільних предметів). Перед поданням необхідних документів вступнику необхідно  добре подумати у якому виші та на якій спеціальності вступник хоче найбільше навчатися. Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Шоста сходинка до омріяної професії – розуміння алгоритму формування конкурсного балу вступника.

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

П1, П2 – ЗНО або вступних іспитів із першого та другого предметів.

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу.

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200.

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлює виш із точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюють на рівні не менше 0,2 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Особам, що є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і 24 Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

 Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Сьома сходинка – застосування регіонального, галузевого та сільського коефіцієнту.

Конкурсний бал множиться на регіональний, галузевий, сільський та першочерговий коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток.

Регіональний коефіцієнт – 1,00 для конкурсних пропозицій вишів, які розташовані в іншому населеному пункті, ніж у Києві; 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладах вищої освіти; 1,02 – в інших випадках.

Галузевий коефіцієнт – 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках.

Сільський коефіцієнт – 1,02 для осіб, які зареєстровані в селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, які розташовані на території сіл, у рік вступу.

Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

Восьма сходинка – це подання документів до навчальних закладів.

У 2018 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, за винятком деяких випадків, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Документи що зазначаються в електронній формі:

 • серію та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу(свідоцтва про народження, якщо вам немає 16-ти років, або військового квитка чи посвідчення про прописку − для військовозобов’язаних);
 • серію та номер атестата і додатка до нього;
 • номер, пін-код сертифіката ЗНО.

У паперовій формі можуть подати заяви абітурієнти:

 • для вступу за співбесідою, іспитами;
 • при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Документи, що подаються у паперовій формі

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

Ще однією сходинкою до успіху вступної кампанії є розуміння права на пільговий вступ.

Для того, щоб скористатись правом пільгового вступу абітурієнтам обов’язково потрібно зареєструватись на предмети ЗНО, визначені бюджетною пропозицією.

До пільгового вступу допускаються:

 • особи, які мають захворювання, що перешкодили їм скласти ЗНО;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, звільнені від військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року;
 • учасники бойових дій, особи, що брали участь в АТО, ті, хто проходить військову службу;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) та ті, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.

Визначальною, десятою сходинкою є модель зарахування, формування рейтингових списків.

Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування сформують та оприлюднять 1 серпня. Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 6 серпня. Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться 7 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

 • Випускники закладів вищої освіти І-ІІ р.а. мають можливість вступати без результатів ЗНО на базі диплома «Молодшого спеціаліста» на старші (2, 3 курси) та складатимуть вступні випробування. Прийом документів на денну форму навчання для такої категорії абітурієнтів з 12.07 до 28.07. Вступні випробування з 25.07 до 04.08 2018 року.
 • Випускники коледжів (ОКР «Молодший спеціаліст» при вступі за відповідною спеціальністю складають 1 вступне випробування та претендуватимуть на місця державного замовлення) та два вступних випробування у разі невідповідної спеціальності;
 • Випускники ОКР «Молодший спеціаліст» (невідповідної спеціальності) у 2018 році мають право претендувати на місця державного замовлення у разі вступу за спеціальностями галузі «Освіта» - (математика, фізика, інформатика, біологія, географія, хімія, технологічна освіта, професійна освіта (комп’ютерні технології, харчові технології).
 • Абітурієнт має право одночасного навчання на денній і заочній формах, також після завершення навчання на 1 курсі, має право паралельного навчання, вступивши без результатів ЗНО на 2 курс іншої спеціальності.
 • Для вступу на навчання за ступенем «Магістр» документи будуть подаватися паралельно зі ступенем «Бакалавр» на денну форму з 12.07 до 26.07 та до 30.07 на заочну фору навчання.