Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Коляда Наталія Миколаївна
Вчене звання:
професор
Науковий ступінь:
доктор педагогічних наук
Телефон:
(04744) 4 06 71
Посада:
проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Email:
Koliada_n@ukr.net

Коляда Наталія Миколаївна – проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор.

Народилася Наталія Миколаївна 22 вересня 1975 року в м. Умань Черкаської області.

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Отримала спеціальність «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

Упродовж 2000–2003 років навчалася в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 2009–2012 роки – докторант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка).

З 2003 року Наталія Миколаївна працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Н. М. Коляда – директор Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України; завідувач науково-дослідної лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини»; керівник наукових тем; член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук НАПН України (секція: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.05 – соціальна педагогіка; 13.00.07 – теорія і методика виховання); член постійних спеціалізованих вчених рад (К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини; Д 23.053.02 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка); учасник вітчизняних та міжнародних наукових проектів; головний редактор наукового журналу «Соціальна робота та соціальна освіта»; заступник головного редактора фахового видання «Історико-педагогічний альманах»; член редакційних колегій низки вітчизняних та зарубіжних наукових видань.

Н. М. Коляда є автором більше 180 наукових праць, з-поміж яких монографії, підручники та навчальні посібники, рекомендовані МОН України. До кола її наукових інтересів входять дослідження соціально-педагогічної та історико-педагогічної проблематики.

За наукові здобутки, сумлінну працю й участь у громадсько-культурному житті університету нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2006), «А. С. Макаренко» (2012), «Кращий за професією» (2018), Почесними грамотами МОН України та Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008–2010). Лауреат обласної премії ім. О. А. Захаренка (2013).