Ukrainiečial atviri ir siekiantys bendradarbiauti //Trakų žanē.-2019.- m. birželio 7d.Hr/23(1073).

11