Відзнаки окрилюють // Освіта. – 2015. - № 17-18.– С.8.