В УДПУ працює центр «Без бар`єрів» //Уманська зоря - 2015.- 23.01. - №4. – ст.3.