Факультету початкової освіти – 55 // Уманська зоря. – 2015. – 4 грудня. - №51. – С.8.