Міжвузівська конференція//Уманська зоря - 2014. - №49 – ст.7