Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності за підтримки Центру дистанційного навчання проводить опитування здобувачів освітнього ступеня «Молодший бакалавр» денної і заочної форм навчання.

Освітній процес молодших бакалаврів організовано в університеті за дванадцятьма освітньо-професійними програмами, реалізацію яких забезпечують Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, факультети соціальної та психологічної освіти, дошкільної та спеціальної освіти, історичний факультет.

Здобувачі вищої освіти мають можливість оцінити, якою мірою очікування від навчання в університеті здійснилися на етапі досягнення ними програмних результатів, рівень задоволеності умовами і можливостями, створеними в університеті, власні знання і професійні навички, рівень розвитку компетентностей тощо. Вивчення думки студентів сприятиме покращенню складових освітнього процесу, збору інформації про якість пропонованих освітніх програм, з’ясуванню очікувань і планів здобувачів освіти на майбутнє працевлаштування чи навчання.

Опитування передбачає заповнення студентами анкети «Якість освітніх програм», розміщеної на головній сторінці інформаційно-освітнього середовища університету (система Moodle) за посиланням: https://dls.udpu.edu.ua. Щоб заповнити анкету, студентові необхідно ввійти в систему Moodle, скориставшись персональним логіном і паролем.

Анкета носить особистісний, оцінний і анонімний характер. Відповіді респондентів будуть проаналізовані в узагальненому вигляді і використані для удосконалення системи якості освіти та освітньої діяльності в університеті.

Опитування триватиме до 5 жовтня 2020 року.

Прес-центр УДПУ