У цьому навчальному році  Східноподільському лінгвокраєзнавчому науково-координаційному центру виповнилося  15 років! Створений з ініціативи завідувача кафедри українськоЇ мови, тоді ще доцента (нині професора) Михайла Миколайовича Торчинського і директора Інституту української мови НАН України, члена-кореспондента, професора Василя Васильовича Німчука за активної підтримки ректора УДПУ імені Павла Тичини, члена-кореспондента (згодом академіка) НАПН України, професора Володимира Григоровича Кузя, Центр гостинно відчинив двері восени 2004 року. Назва була задовга як для наукових центрів, але вона повністю відповідала завданням – Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр: Східноподільський – знаходиться на Східному Поділлі, лінгвокраєзнавчий – науковці мають на меті вивчати особливості мови краю, науково-координаційний – координує студентську наукову діяльність.

Першим очільником Центру був завідувач кафедри української мови Михайло Миколайович Торчинський. У центрі працювали фахівці за трьома напрямами: ономастики (доценти Михайло МиколайовичТорчинський, Наталя Миколаївна Герета, Ірина Семенівна Гонца, Вікторія Олегівна Діц), історії української мови (доценти Оксана Юріївна Зелінська, Василь Вікторович Денисюк, Тетяна Іванівна Жила, Інна Леонідівна Шевчук), діалектології (доценти Тетяна Миколаївна Тищенко, Ганна Григорівна Березовська, Леся Борисівна Поліщук). Частина з них готували кандидатські дисертації за напрямами роботи Центру та успішно їх захистили. Ми взяли на себе сміливість координувати не тільки студентську науку. Налагодили зв’язки з науковими установами: Інститутом української мови НАН України, зокрема відділом діалектології української мови (проф. П. Ю. Гриценко), відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів; ст. н. сп. Н. В. Хобзей), Середньонаддніпрянським діалектологічним центром Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (проф. Г. І. Мартинова), Північним діалектологічним центром Житомирського державного університету (проф. В. М.Мойсієнко), Слобожанським діалектологічним центром Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (проф. К. Д.Глуховцева). З колегами з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені Івана Огієнка замахнулися на виконання проєкту «Словник подільського говору», який поетапно реалізуємо за тематичними групами в дещо вужчому проекті «Словник  східноподільських говірок». Уже маємо серію діалектних регіональних словників: «Лексика бджільництва у говірках Східного Поділля», «Східноподільський родильний обряд: лексикографічний і текстовий описи» (укладач Т. М. Тищенко), «Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках» (укладач – Г. Г. Березовська), додатки до кандидатських робіт – словники лексики традиційного будівництва (укладач – Л. Б. Поліщук) та лексики харчування (укладач– О. П. Оскирко).

Гордістю  Центру є всі захищені дисертації: з історії мови (докторська – проф. О. Ю. Зелінська, кандидатська – доц. Т. І. Жила), ономастики (кандидатські – доц. Н. М. Герета, І. С. Гонца, Ю. Фернос, О. Б. Василик), діалектології (кандидатські – Г. Г. Березовська, Л. Б. Поліщук, О. П. Оскирко), захищені під керівництвом професорів Віри Юріївни Франчук і Михайла Миколайовича Торчинського, доцентів Василя Вікторовича Денисюка і Тетяни Миколаївни Тищенко.

 До  свого ювілею Центр прийшов з гарними здобутками: це монографії «Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки» Оксани Юріївни Зелінської, «Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть» Василя Вікторовича Денисюка, «Словник ойконімів Уманщини» Ірини Семенівни Гонци, колективна монографія «Говірки історичної Уманщини і суміжніх земель» за редакцієюТетяни Миколаївни Тищенко, діалектні словники Ганни Григорівни Березовської і Тетяни Миколаївни Тищенко та більше 300 статей із проблематики Центру у фахових, міжнародних, закордонних та інших виданнях. У нас є досвід проведення міжнародних конференцій і участь у них в Україні і поза її межами, виконання наукових проєктів, що фінансуються за рахунок МОН («Говірки подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя»), і міжнародних наукових грантів («Словник полонізмів у східноподільських говірках» (Т. М. Тищенко), «Роль польської мови у формуванні фразеологічного фонду української мови у ХVІ–ХVІІ ст.» (В. В. Денисюк)).

Науковці Центру проводять велику просвітницьку роботу в регіоні: читають лекції в уманських бібліотеках, на телебаченні, керують секціями Малої академії наук для школярів, які виконують роботи за проблематикою Центру, здобувають призові місця на ІІ і ІІІ етапах конкурсу-захисту та поповнюють ряди студентства нашого університету.

Окреме слово про співпрацю з нашими помічниками у зборі діалектного й ономастичного матеріалу та його репрезентації. Це члени Студентського наукового товариства імені Агатангела Кримського (керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ганна Григорівна Березовська) та члени проблемних наукових груп, які визбирують діалектний і ономастичний матеріал на Поділлі і не тільки. Саме під час практики студенти вчаться комунікувати з різними адресатами, ставити правильно запитання, щоб одержати від співбесідника найбільше інформації. Щорічні студентські наукові конференції, підсумкові коференції за результатами діалектологічної практики, польовий збір і опис матеріалу формують дослідницькі компетенції студентів. Високий рівень студентської науки демонструють наукові роботи з проблематики Центру, які студенти презентували на Всеукраїнських конкурсах і здобули переможні місця.  Це Оксана Яременко (Умань, 2007, керівник В. В. Денисюк), Ірина Воронкова (Кам’янець-Подільський, 2012, керівник О. Ю. Зелінська), Катерина Тишко (Кам’янець-Подільський, 2013, керівник Т. М. Тищенко), Іванна Височанська (Житомир, 2015, керівник В. В. Денисюк), Олександра Денисюк (Житомир, 2017, керівник В. В. Денисюк), Олександр Гембарук (Умань, 2018, керівник І. С. Гонца). На регіональному Подільському краєзнавчому конкурсі Олександр Яковенко двічі ставав призером: у 2012 – ІІІ місце, 2014 – І місце – з роботами із діалектології (Хмельницький, керівник – Т. М. Тищенко), а на Всеукраїнському конкурсі робіт із діалектології Оксана Лимар здобула ІІІ місце (Донецьк, 2015, керівник Т. М. Тищенко).

Саме за результатами практик почали виходити за вмілого редакторства доцента Василя Вікторовича Денисюка спочатку «Ономастичні етюди» (збірник студентських наукових статей з ономастики), а потім «Діалектологічні студії», рецензію на який надрукували у львівських «Діалектологічних студіях», і ми тішилися, як нас високо оцінили. Потім дві серії об’єднали в «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру». Нас підтримали колеги з інших навчальних закладів, бо  збірник став гідною платформою для апробації кваліфікаційних робіт студентів, магістрантів та аспірантів, а науковці вважають почесною місію рецензента нашого видання. Сьогодні вже маємо вісім випусків.

Вітаю всіх і дякую всім, хто ці роки був поряд, у кого народилася ідея організувати  Центр і хто її підтримав, хто збирав матеріал і хто дописував у збірник, хто його редагував і хто його рецензував, хто примножує наші наукові здобутки, хто дає цінні поради і хто створює умови для його функціонування. Ми відкриті до співпраці з представниками закладів вищої освіти, наукових установ України.

Тетяна Тищенко,
кандидат філологічних наук, професор,
керівник Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру

Прес-центр УДПУ