Викладачі кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Галина Ткачук та Тетяна Бондаренко проходили стажування в Технічному університеті м.Варна (Болгарія).

У ході стажування викладачі ознайомились із освітніми системами країн Євросоюзу і особливостями організації навчального процесу в європейських університетах; набули знань щодо акредитації освітніх програм і базових підходів у забезпеченні якості в освіті (на прикладі Технічного університету м.Варна); вивчали психолого-педагогічні аспекти організації навчального процесу в умовах розширення міжнародного обміну викладачами та студентами.

Отримані знання дають змогу впровадити кращі європейські методики навчання фахівців в закладі вищої освіти України; втілювати ефективні елементи моделі організації освітнього процесу в університеті (за зразком ТУ Варна); реалізовувати базові підходи до забезпечення якості освіти за зразком європейських країн.

Прес-центр УДПУ