У новому форматі цьогоріч відбувався захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти факультету мистецтв освітнього ступеня «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Захист в режимі онлайн розпочався після реєстрації на електронному ресурсі платформи Zoom Голови екзаменаційної комісії Галини Сотської Г.І. (доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Зязюна НАПН України), а також ідентифікації студентів-випускників. Інші члени екзаменаційної комісії у засобах захисту перебували у 205 аудиторії, обладнаній необхідними засобами відеозв’язку.

Детальніше читайте на сайті.

Згідно розроблених рекомендації, студенти озвучували свою доповідь з презентацією у режимі онлайн, відповідали на поставлені запитання. Практичні творчі роботи і пояснювальні записки були представлені на розгляд комісії завчасно. Голові ЕК були надіслані електронні варіанти пояснювальних записок та фото творчих робіт.

Студенти справилися із завданнями на «відмінно», отримавши відповідні оцінки і схвальні відгуки викладачів – членів екзаменаційної комісії, наукових керівників та рецензентів, які побажали випускникам не зупинятися на досягнутому, продовжувати працювати над удосконаленням своїх творчих і наукових здобутків!

Прес-центр УДПУ