В межах діяльності навчально-методичного Центру професійного розвитку викладачів УДПУ імені Павла Тичини в онлайн-режимі відбувся науково-методичний семінар для викладачів з досвідом науково-методичної роботи університету (координатор – д.пед.н., професор Оксана Бялик).

На обговорення виносилося ряд питань. Так, доповідач – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Інна Осадченко, розкриваючи питання «Інновації у вищій освіті: використання тренінгових технологій у навчальному процесі», зосередила увагу на тому, що  сьогодні ЗВО намагаються готувати мобільних, контактних, впевнених, оперативних, відповідальних, інноваційних та всебічно розвинених спеціалістів, які зможуть швидко адаптуватися до умов сучасного ринку праці. Водночас студенти бажають отримати вищу освіту, яка зможе дати не тільки базові професійні знання, а й певні компетенції, які допоможуть їм швидше зорієнтуватися в їх роботі та краще проявити себе..

Про культуру взаємин викладача та студентів доповідала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту університету Валентина Бойченко, яка зупинилася на тому, що дистанційне навчання диктує нову роль викладача ЗВО та вимагає швидкої адаптації до специфіки системи, яка обумовлена опосередкованою взаємодією учасників процесу навчання. Для успішної організації комунікативної взаємодії зі студентами в системі дистанційного навчання викладач повинен володіти наступними уміннями: застосовувати форми вербальної і невербальної комунікації; проводити віртуальну дискусію, встановлювати контакт з аудиторією в on-line-режимі; залучати до дискусії, висловлювання власної думки та встановлення міжособистісної взаємодії; оптимально використовувати засоби ІКТ для здійснення комунікативної взаємодії; проводити навчальні заняття з урахуванням психологічних особливостей поведінки студентів у віртуальному середовищі; знаходити індивідуальний підхід до студентів під час дистанційного навчання; створювати позитивний емоційний фон між суб’єктами дистанційного навчання на ін.

Прес-центр УДПУ