В межах діяльності Центру професійного розвитку викладача відбувся семінар для викладачів з досвідом науково-педагогічної роботи (координатор – д.пед.н., професор Оксана Бялик), на якому обговорювалося ряд важливих питань.

Так, доповідач, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту УДПУ Олександр Коберник, розкриваючи питання «Сучасна інтерактивна лекція: зарубіжний досвід», закцентував увагу науково-педагогічних працівників на тому, що найбільш популярною формою навчання в системі вищої освіти є лекція. Завданням викладача при організації такої форми заняття є спонукання студентів до розумової діяльності, вмінню міркувати і робити наукові висновки.

Інтерактивна лекція дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою активністю студентів на основі використання сучасних інтерактивних технологій, запозичивши досвід провідних країн світу: США, Великої Британії, Німеччини, Франції та ін.

Питання «Використання сучасних веб-ресурсів для оптимізації освітнього процесу у ЗВО» цікаво представлено викладачами кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Максимом Ковтанюком та Інною Криворучко, які зупинилися на тому, що сучасне суспільство знову постало перед серйозними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 та воєнною агресією російської федерації проти України, що значно підсилило необхідність у цифровізації освітньої діяльності протягом усього процесу здобуття освіти, а особливо вищої.

Доповідач Максим Ковтанюк познайомив із розширенням Google Chrome – Screenity, за допомогою якого можна створювати відеолекції та відеорекомендації до виконання лабораторних чи практичних робіт. Screenity дає змогу записувати доповідача та паралельно дії, які він виконує на екрані. Після запису матеріалу можна одразу його відредагувати, зберегти та поділитись зі студентами.

Доповідач Інна Криворучко розкрила нові функціональні можливості Google Meet, які доступні у Google Workspace for Education, а саме: робота з дошкою, запис зустрічі, опитування, запитання й відповіді, сеанси підгруп, текстові версії та демонстрація Google-Презентацій. Дані веб-ресурси допомагають як оптимізувати освітній процес, так і покращити якість знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання.

Пресцентр УДПУ