У відповідності до плану роботи навчально-методичного Центру професійного розвитку викладачів 27 квітня 2021 року в онлайн-режимі відбувся науково-методичний семінар для викладачів з досвідом науково-методичної роботи університету (координатор – д. пед. н., професор Оксана Бялик).

На порядок денний виносилося ряд важливих питань, що потребували обговорення. Зокрема, доповідач – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Надія Стеценко, досить детально зупинилася на Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки, закцентувавши увагу викладачів університету на основних тенденціях та проблемах розвитку системи вищої освіти, аналізі сильних і слабких сторін, можливостей і ризиків розвитку вищої освіти України та очікуваних результатах Стратегії, що викликало дискусію та жваве її обговорення викладачами університету.

Про стан видавничої діяльності викладачів доповідала начальник редакційного відділу УДПУ імені Павла Тичини Вікторія Руденко, яка зупинилася на деяких особливостях написання наукових праць, зокрема, щодо оприлюднення результатів наукової, науково-технічної та навчально-методичної роботи викладачів університету через друковані видання, які залишаються пріоритетними над електронними. Аби досягти високих показників видавничої діяльності професорсько-викладацького колективу закладу вищої освіти видані матеріали повинні відповідати сучасним вимогам до видань різного рівня.

Прес-центр УДПУ