Під головуванням першого проректора, доктора педагогічних наук, професора Андрія Гедзика відбулося чергове засідання вченої ради університету.

На засіданні розглянули важливі питання. Про підсумки наукової діяльності університету у 2019 році та завдання на 2020 рік доповідала Наталія Коляда – проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор. У своїй доповіді вона зазначила, що розвиток наукової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до викликів сучасності, потреб суспільства щодо науково-технічного розвитку, пріоритетів розвитку науки та інновацій.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» університет звітується за 3-ма науковими напрямами: Суспільні науки; Гуманітарні науки та мистецтво; Математичні науки та природничі науки. Результати за цими напрямками були детально проаналізовані Наталією Миколаївною у доповіді. За підсумками року з’ясовано також проблемні питання в організації наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, на які університет буде реагувати у поточному році, використовуючи ресурси та свій інтелектульний потенціал.

З метою підвищення ефективності наукової (науково-технічної) та міжнародної діяльності університету, імплементації Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Цілей сталого розвитку до 2030 року, проголошених ООН (2015 р.), Концепції розвитку педагогічної освіти (2018 р.), цілей 1.1–1.5 Програми діяльності Кабінету Міністрів України (2019 р.) та інших нормативно-правових документів члени вченої ради одноголосно затвердили ухвалу, яка визначає завдання наукової діяльності університету у 2020 році (детальніше за посиланням https://nauka.udpu.edu.ua/).

Перший проректор Андрій Гедзик інформував членів вченої ради про результати екзаменаційної сесії та випускної атестації на факультетах та в інституті університету. Він відзначив прозорість та відкритість проведення підсумкового контролю, що забезпечена завдяки залученню студентського самоврядування. Андрій Миколайович зазначив, що найкращі показники якості мають студенти-магістри, які свідомо продовжують здобувати кваліфікацію за обраною спеціальністю, а студенти перших курсів мають нижчі показники якості, що зумовлене проблемами з адаптації до особливостей навчання у ЗВО. Серед 1367 випускників освітнього ступеня «Магістр», які закінчили навчання університеті, 166 осіб отримали диплом з відзнакою. Також зазначається, що більше 55 % студентів університету навчається на «відмінно» і «добре». Якість знань студентів залежить від компетентності, вимогливості та відповідальності як викладача, так і студента, тому це питання і надалі перебуватиме на особливому контролі вченої ради університету.

На засіданні також затверджено план ремонту будівель навчальних корпусів та гуртожитків університету на 2020 рік, з яким присутніх ознайомила Людмила Гнатюк – проректор з адміністративно-господарської роботи. Зокрема вона зазначила, що в університеті сплановано проведення капітальних та поточних ремонтів на суму більше 12 млн. грн. Окремі види робіт, які потребують значних фінансових вкладень внесені до Обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області, і по мірі надходження коштів та матеріалів сплановано проведення ремонтних робіт протягом 2020 року, що значно сприятиме створенню належних умов для освітнього процесу, соціально-побутових умов, безпечної експлуатації будівель.

На засіданні заслухано також результати виконання ухвали Вченої ради з питання «Про ліцензування освітніх послуг та акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р.».

Члени вченої ради шляхом таємного голосування та відповідно до протоколу лічильної комісії ухвалили рішення про присвоєння вченого звання професора та доцента викладачам університету.

На засіданні доповів помічник ректора, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Балдинюк, щодо необхідності скликання Конференції трудового колективу для затвердження нової редакції Статуту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени вченої ради також затвердили низку положень, які визначають особливості організації інноваційної освітньої та наукової діяльності університету.

Прес-центр УДПУ