Науково-педагогічні працівники факультету фізики, математики та інформатики взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи», яка відбулася на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Одним із співорганізаторів даного заходу виступив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

У роботі конференції взяли участь понад 200 учасників з України, Cловенії, Польщі, Мексики, Китаю.

Роботу пленарного засідання відкрив ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук, професор Богдан Буяк.

Із вітальним словом до учасників звернулася проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Годованюк, яка зазначила, що одним із головних завдань підготовки майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи є формування здатності організувати цілеспрямоване формування компетентностей, забезпечити інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей тощо.

Лейтмотивом цьогорічної конференції стали слова кандидата педагогічних наук, учителя-методиста з Донеччини Вікторії Бак «Створювати простір ПЕРЕМОГИ – обов’язок кожного з нас».

Детальніше на сайті

У ході роботи конференції було обговорено актуальні проблеми підготовки вчителів фізики, астрономії, математики, хімії, біології та природничих наук в умовах реформування загальної середньої та вищої освіти, окреслено стратегії подальшої наукової співпраці.

У межах «Відкритого майданчика» відбулося обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (предметні спеціальності: «Фізика», «Природничі науки»; «Біологія та здоров’я людини», «Хімія», «Математика»).

Пресцентр УДПУ