На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

27 червня 2019 року 9.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Бевзюк

Марина Сергіївна

Підготовка вчителя початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання

 

Науковий керівник

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Офіційні опоненти:

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ;

Зорочкіна Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

 

27 червня 2019 року 11.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Саблук

Ольга Олександрівна

Формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах

 

Науковий керівник

Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Офіційні опоненти:

Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Колісник Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інститут професійно-технічної освіти, Національної академії педагогічних наук України.

Прес-центр УДПУ