Колектив Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  може пишатись цілою низкою досвідчених викладачів. Одним із них є Краснобокий Юрій Миколайович, який п’ятдесят років свого життя  присвятив Університету.

 Трудову біографію Юрій Миколайович розпочав  ще у студентські роки під час навчання у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького. Після його закінчення працював у школі, пройшов військову службу, працював інженером у системі НАН України, навчався в аспірантурі.

З 1970 року Краснобокий Ю.М. працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, обіймаючи посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, декана, проректора, директора Інституту природничо-наукової освіти, а останні роки –  на посаді доцента кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих дисциплін.

Юрій Миколайович постійно приділяв значну увагу зміцненню матеріально-технічної бази факультету і кафедри (він був фундатором факультету підготовки вчителів трудового навчання), створенню науково-методичного забезпечення навчального процесу, впровадженню новітніх технологій у навчально-виховний процес, підвищенню якості підготовки учительських кадрів. Під його керівництвом, як проректора з наукової роботи, було розширено з двох до восьми мережу спеціальностей в аспірантурі університету, відкрито докторантуру, створено 12 науково-дослідних лабораторій і 6 центрів, налагоджено стабільну видавничу діяльність наукового відділу та кафедр. За кількістю перемог на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт Уманський педуніверситет постійно входив до п'ятірки кращих педвузів України.

Краснобокий Ю.М. бере активну участь у громадському житті міста і району, тримає постійні зв'язки з органами управління освітою, директорами шкіл (багато з яких є його вихованцями), систематично виступає з доповідями на конференціях учителів, свого часу очолював Громадську раду з освіти містаУмань.

Краснобокий Ю.М. – кандидат фізико-математичних наук, доцент. Постійно займається науковою роботою, автор і співавтор  близько 300 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографії, посібники, збірники задач, словники, практикуми тощо. Систематично бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій з проблем педагогіки середньої та вищої школи.

За значний внесок у розробку наукових проблем педагогіки та підготовку вчительських кадрів Краснобокий Ю.М. нагороджений багатьма грамотами, зокрема двічі Почесною Грамотою МОН України (1995; 2003р.р.), знаками „Відмінник освіти України" (1998 р.), «Антон Макаренко» (2007р.), «За наукові досягнення» (2010р.), медаллю «За відданість справі» (2018р.); йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти УРСР» (1991р.). У 2006 році за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та багаторічну сумлінну працю нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (№ 11040).

Прес-центр УДПУ