В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулося засідання комісії з питань якості освіти у межах проекту програми ЄС Еразмус+ К2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). На порядок денний було винесено питання про проведення внутрішнього оцінювання розроблених методичних посібників (HANDBOOK) нових навчальних дисциплін («Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики», «Хмарні та мобільні технології в освіті») на предмет їх відповідності сучасним вимогам професійної підготовки фахівців та доцільності їх впровадження в освітній процес підготовки майбутніх учителів.

В обговоренні взяли участь відомі науковці університету, представники загальноосвітніх навчальних закладів та зовнішні експерти.

Детальніше читайте на сайті.

Всі члени комісії були однієї думки щодо необхідності модернізації вищої педагогічної освіти шляхом підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій тощо. У разі отримання позитивної оцінки розроблені курси будуть рекомендовані комісією з питань якості освіти університету для проходження зовнішнього оцінювання.

Прес-центр УДПУ