В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на базі Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського факультету соціальної та психологічної освіти (кафедра педагогіки та освітнього менеджменту), факультету дошкільної та спеціальної освіти (кафедра психології та педагогіки розвитку дитини) пройшла в онлайн режимі Шоста Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи». До участі у конференції долучились науковці не лише з вітчизняних закладів освіти, а й закордонні партнери з Польщі та Білорусії.

Різноаспектні проблеми та перспективи модернізації освітнього середовища з урахуванням застосування дистанційних форм навчання висвітлили у своїх виступах д. пед. н., профВіктор Тарантей (м. Гродно, Республіка Білорусь); д. пед. н., проф.Олена  Пометун (Київ); д. пед. н., профОлександр Коберник (Умань); д. пед. н., проф. Наталія Кононец (Полтава); к. пед. н., зав. відділом початкової освіти ІП НАПН України Оксана Онопрієнко (Київ); к. пед. н., доц., ректор ГІРО  Світлана Сергєйко (м. Гродно, Республіка Білорусь); к. пед. н., доц. Лариса Тарантей (м. Гродно, Республіка Білорусь); к. пед. н., доц. Лариса Максимук (м. Брест, Республіка Білорусь); доктори наук Джозеф Райман, Пьотр Шуліх, Станіслав Ліс (м. Тарнобжег, Республіка Польща), к. пед. н. Оксана Петрук (Київ) та ін.

У процесі онлайн-пленарного засідання (на платформі Meet) відбулась дискусія на тему: «Сучасні проблеми дистанційного навчання та способи їх усунення», під час якої учасники сформулювали основні тези резолюції конференції та запитання для майбутнього міжнародного електронного опитування щодо вказаної теми у соціальних мережах.

Модератор конференції: проф. Осадченко Інна.  Учасники конференції жваво обговорювали наукові проблеми та висловили однозначне бажання щорічно зустрічатися на наукових заходах окресленої тематики.

Прес-центр УДПУ