На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.011 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 3 аудиторія № 220) 05 січня 2020 року об 11.00 год. відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 - «Історія та археологія».

 

Перепелюк Ольга Максимівна

Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття

 

Науковий керівник

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Офіційні опоненти:

Киридон Алла Миколаївна доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ).

 

Тригуб Олександр Петрович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

 

 

Прес-центр УДПУ