Рішенням сесії засідання Виконавчої ради BLACK SEA UNIVERSITIES NETWORK (Мережі університетів Чорного моря), яка відбулася 16 липня 2020 року, ухвалено рішення про включення Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до дружньої сім’ї Мережі університетів Чорного моря.

Колектив університету висловлює щиру вдячність професору Сергію Бєлікову, ректору Національного університету «Запорізька політехніка», який є представником українських університетів – учасників Мережі університетів Чорного моря, професору Михайлу Згуровському, ректору Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за підтримку.

23 лютого 2021 року на сесії засідання Виконавчої ради Мережі університетів Чорного моря проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Володимир Миколайко презентував досягнення нашого університету та окреслив пропозиції проектів, а також очікування від участі в Мережі університетів Чорного моря.

Міжнародне співробітництво сприяє реформуванню університету і охоплює навчальний процес, організацію наукових досліджень, міжнародний науково-технологічний обмін, інноваційний розвиток університету, просування та гармонізацію національної системи вищої освіти з європейською, якісне навчання компетентних фахівців, створення умов для посилення мобільності, розширення автономії закладу вищої освіти.

Прес-центр УДПУ