Згідно щорічного академічного рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020» Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини покращив свої показники, піднявшись на 30 позицій, і тепер знаходиться на 80 місці. У 2019 році займали 110 місце, у 2018 році – 136.

Цьогорічний рейтинг українських університетів (для підрахунку бралися показники роботи ЗВО за 2019 рік) розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири ‒ національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Дійсно, впродовж останніх років в університеті склалася позитивна динаміка роботи усього професорсько-викладацького колективу, структурних підрозділів, яка доповнюється досягненнями студентів в навчанні, спорті, яскравими перемогами на конкурсах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, інтеграцією у європейський і світовий освітньо-науковий простори тощо.

Завдяки спільним зусиллям всього колективу університету ми маємо позитивні показники і є четвертими серед педагогічних закладів вищої освіти України.

Ознайомитися з рейтингом.

Пресцентр УДПУ