Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини підписав договір про консорціум з сімома ЗВО України:  Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Рівненським державним гуманітарним університетом; Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет»; Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка; Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка.

Предметом договору є консолідація зусиль університетів спрямована на оптимальне використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та наявних інформаційно-технічних засобів для участі у програмах академічної мобільності студентів аспірантів, докторантів, співробітників.

Метою цього договору є посилення співпраці сторін у царині науково-дослідної, навчальної, організаційно-виховної, творчої та громадсько-культурної діяльності для підвищення якості підготовки фахівців, ефективного вирішення актуальних завдань, пов`язаних з удосконаленням системи вищої освіти.

Створення Консорціуму між ЗВО сприятиме налагодженню і координації міжінституційної співпраці у всіх сферах освіти, науки і культури, підвищенню конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях.

Прес-центр УДПУ