Студенство завжди і в усі часи було найбільш волелюбною та свободомислячою частиною суспільства, тією рушійною силою, яка відігравала ключову роль у вирішенні важливих суспільних питань.

Демoкрaтизaцiя суспiльних вiднoсин після проголошення незалежності України, реформа вищої освіти суттєвo рoзширили студентське сaмoврядувaння та дaли змoгу зaлучати мoлoдь дo упрaвлiння студентським життям у зaклaдах oсвiти.

Понад 20 років в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини активно діє студентська рада. Пoтенцiaл студентськoї мoлoдi величезний і йoгo неoбхiднo ефективнo викoристoвувaти.

Студентське самоврядування вирішує питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також залучає до активної участі студентів у громадському житті навчального закладу та співпраці з керівництвом університету.

Ректорат університету у свою чергу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо) та підтримує усі молодіжні ініціативи.

У структурі студентського самоврядування УДПУ імені Павла Тичини діють такі сектори: культурно-просвітницький, навчальний, спортивно-оздоровчий, волонтерський, міжнародний. Їх діяльність направлена на забезпечення та сприяння у проведенні: навчально-виховної роботи в університеті; наукової та творчої діяльності студентів; формування у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму; пропаганді здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень; поліпшення умов проживання й відпочинку студентів; участь у різноманітних студентських гуртках, товариствах, об’єднаннях, клубах за інтересами та координації їх діяльності; співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями; залучення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.

Студрада університету сприяє участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах; а також у реалізації державної молодіжної політики. Спільно з відповідними службами сприяє забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам. Студрада активно співпрацює з кураторами академічних груп, керівництвом гуртожитків, завідувачами кафедр, деканами факультетів, Центром культури і дозвілля «Гаудеамус», Профспілковим комітетом, благодійними фондами та волонтерськими організаціями.

Члени студради представляють свій ЗВО на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах студентської молоді.

Активісти студентської ради нагороджуються почесними грамотами, подяками та цінними подарунками від ректорату університету, міського голови, профспілкового комітету університету та Федерації профспілок Черкаської області. Нагороджуються іменними стипендіями Кабінету міністрів України, Президента України, Михайла Грушевського та ін.

      За роки свого існування Студентська рада університету досягла значних успіхів, а її керівники – справжні молодіжні лідери – своєю наполегливою працею дали поштовх для подальшого розвитку студентського самоврядування. Кожен голова студради мав активних помічників, без підтримки і допомоги яких не могло б бути цілісної команди.

На рахунку студентського самоврядування значиться безліч конкурсів та змагань, акцій та флешмобів, тренінгів та презентацій, зустрічей, конференцій: «Міс та містер університету», «Найкращий студент року», «Кубок ректора з футболу», «Козацькі забави», «Танцювальний марафон», «Студентський бал», КВК, «Пісенний вернісаж», «Студентська весна» та багато-багато інших.

Студенти, які мали честь бути обраними своїми однолітками, друзями, одногрупниками на посаду голови студентської ради університету досягли значних успіхів у подальшій професійній діяльності Нині це  проректори, науковці, аспіранти, відомі громадські діячі, політики, управлінці, спортсмени, перекладачі, працівники сфери освіти, науки і культури України.

Участь у роботі студради допомагає молоді стати самостійними, виховати у собі відповідальність, відкрити нові здібності та самореалізуватись.

Прес-центр УДПУ