Наприкінці 2020 року вийшла друком «Українська фольклористична енциклопедія», у якій міститься інформація про багаторічний науковий доробок завідувача кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, професора Наталії Петрівни Сивачук.

Це перша в Україні фольклористична енциклопедія у двох томах, підготовлена колективом науковців відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України. У книзі розкрито феномен традиційної нематеріальної культури українців від давнини до нинішнього часу; відзначено синкретичність і синтетизм фольклору, його зв’язки з мовою, міфом, ритуалом, магією, релігією, історією, етнографією, літературою, різними видами народного і професійного мистецтва; висвітлено походження та жанрове розмаїття фольклору, його національну специфіку, поетику; простежено зародження та розвиток української фольклористики як науки; подано інформацію про дослідників, збирачів, носіїв-виконавців фольклору; охарактеризовано основні терміни, поняття та явища з теорії фольклору, історії фольклористики, сучасного стану досліджень, записування, архівного збереження, публікацій фольклору.

«Навчила та виховала десятки магістрів, кандидатів наук. Більшість фольклористичних праць Наталії Петрівни Сивачук ґрунтуються на першоджерельних польових матеріалах, зібраних особисто і студентами під її керівництвом. Наталія Петрівна глибоко знає традиційну культуру Уманщини в її багатьох виявах», – йдеться про вчену у зазначеній праці.

Вітаємо Наталію Петрівну Сивачук із таким вагомим досягненням та бажаємо подальших успіхів у дослідженні та збереженні фольклористичної спадщини нашого народу!

Прес-центр УДПУ