Робоча група Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (доктор педагогічних наук, професор Ігор Ткаченко; кандидат історичних наук, доцент Ольга Скус; кандидат хімічних наук, доцент Вікторія Валюк; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Оксана Браславська) взяла участь у засіданні Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України щодо затвердження Держстандартів за різними спеціальностями та створення Концепції розвитку педагогічної освіти. Ґрунтовне пояснення щодо стратегії дій з питань затвердження освітніх Стандартів у своєму виступі здійснив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров. Зокрема, він розкрив особливості затвердження освітніх стандартів, плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік. Повідомив про те, що вже розроблено 112 стандартів «бакалаврату», 40 затверджено, 119 проходять експертизу тощо.

Головними завданнями, які були поставлені перед членами Науково-методичних комісій – завершення розробки проектів стандартів; завершення фахової експертизи вже розроблених проектних варіантів стандартів та їх доопрацювання, формування нових складів НМР і НМК, звернення особливої уваги на Концепцію розвитку педагогічної освіти та інші.

Участь у роботі комісій взяли представники Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та завідувач лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Назаренко.