3 липня 2018 року на засіданні стипендіальної комісії університету затверджено рейтинг студентів денної форми (навчання за державним замовленням), яким відповідно до «Правил призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» призначені академічні стипендії у відповідних розмірах за результатами навчання у IІ семестрі 2017/2018 н.р.

Рейтинг стипендіатів додається (завантажити)

Прес-центр УДПУ