Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини інформує про перенесення захистів дисертаційних досліджень, які були заплановані на 9-10 квітня 2020 року на 1-2червня 2020 року(зал засідань):

1 червня 2020 року 10.00 год. на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри спеціальної освіти. Назва дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів».

Науковий консультант: Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

1 червня 2020 року 13.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Чередник Анна Анатоліївна, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Науковий керівник: Демченко Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Завітренко Долорес Жораївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

2 червня 2020 року 10.00 год.на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Калиновська Ірина Сергіївна, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Науковий керівник: Демченко Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України; Пріма Дмитро Анатолійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

2 червня 2020 року 12.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Гордаш Андрій Миколайович, викладач кафедри мистецьких дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Назва дисертації: «Формування основ художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки».

Науковий керівник: Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Полудень Лілія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Прес-центр УДПУ