У сучасних умовах інтеграції України в європейське суспільство значні вимоги ставляться до професійної підготовки спеціалістів. За цих обставин велике значення приділяється практичній підготовці майбутнього фахівця.

В Уманському державному педагогічному університеті передбачена безперервність та послідовність практичної підготовки студентів, яка є обов’язковою компонентою усіх освітніх програм для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».

Упродовж  останніх років керівництвом університету було підписано договори про проходження практик студентів із закладами освіти різних форм підпорядкування (близько 40 закладів), організаціями, установами всіх форм власності та підпорядкування (понад 25 установ).  На сьогодні робота з оновлення баз практик проводиться у відповідності до освітніх програм підготовки.

В УДПУ імені Павла Тичини постійно проводяться зустрічі з представниками від баз практик. Такі зустрічі проводяться у формі науково-практичних семінарів, круглих столів, на яких обговорюються цілі і завдання практичної підготовки студентів.

П’ятий рік поспіль в Університеті  працює «Школа вожатих» для студентів, що виявили бажання працювати в дитячих  оздоровчих таборах УДЦ «Молода Гвардія», «Артек-Буковель», «Таємниці цивілізації» та інші. Роботу школи розподілено на чотири етапи. На першому етапі проходить начитка теоретичного матеріалу представниками таборів. Другий етап передбачає роботу викладачів зі студентами за завданнями.  На третьому етапі здійснюється відбір кращих  студентів, які в подальшому продовжують навчання у «Школах вожатих»  на базах практики. Студенти, які успішно проходять навчання, проходять практику в літніх таборах (четвертий етап).

По завершенню усіх видів практики на факультетах проводяться захисти. Вони відбуваються не лише у формі документальних звітів.   Так, студенти-хореографи факультету мистецтв провели захист у вигляді  творчого проекту та презентували танцювальну казку «Муха -цокотуха», залучивши до постановки учнів школи, де проходили практику.  Дана вистава була представлена широкому колу глядачів і отримала схвальні відгуки.

 Надаючи велике значення практичній підготовці майбутніх фахівців,  в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини постійно здійснюють пошук нових підходів до її організації та удосконалення.

Прес-центр УДПУ