Підвищення наукової кваліфікації викладачів завжди було і залишається важливим завданням діяльності закладу вищої освіти. Науковий потенціал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з кожним роком зміцнюється через діяльність аспірантури та докторантури, спеціалізованих вчених рад.

Якщо у 1945 році в Інституті був лише 1 кандидат наук, то у 1980 році тут працювало 30 докторів наук та близько 40 кандидатів (увесь викладацький колектив мав 120 осіб), у 1990 році в Інституті вже стало 4 доктори наук та 50 кандидатів із 140 викладачів, у 1995 році викладацький колектив збільшився до 170 осіб, який включав 1 академіка, 7 докторів та 60 кандидатів наук. У 2000 році науковий потенціал університету нараховував 295 викладачів, з них 19 докторів наук, професорів, 118 кандидатів наук, доцентів.

З 2010 року в університеті почала діяти спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з 1 спеціальності, пізніше створено 2 ради на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук з 4 спеціальностей. За час діяльності спеціалізованих вчених рад в них захищено дисертації науково-педагогічними працівниками університету, здобувачами з інших регіонів України та закордону.

З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» у роботі відділу аспірантури та докторантури відбулися зміни. Важливою подією у справі підготовки науково-педагогічних кадрів університету є запровадження процедури захистів дисертацій на здобуття освітнього ступеня доктора філософії. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини активно долучився до проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії та в числі перших провів разові захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями «Соціальна робота» та «Освітні, педагогічні науки».

Відділ аспірантури та докторантури координує діяльність структурних підрозділів університету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у напрямку підвищення якісних показників: проводяться міжкафедральні семінари попереднього обговорення результатів наукових досліджень, звіти аспірантів, докторантів та здобувачів відповідно до діючих положень та постанов.

Сьогодні, напередодні святкування славного 90-річного ювілею Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини навчально-виховний процес та функціонування підрозділів ЗВО забезпечують 513 штатних науково-педагогічних працівників: 54 доктори наук та 327 кандидатів наук.

Прес-центр УДПУ