Спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини інформує про перенесення захистів дисертаційних досліджень, які були заплановані на 9-10 квітня 2020 року на 11-12червня 2020 року (зал засідань):

11 червня 2020 року 10.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Калиновська Ірина Сергіївна, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Науковий керівник: Демченко Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України; Пріма Дмитро Анатолійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

11 червня 2020 року 12.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Гордаш Андрій Миколайович, викладач кафедри мистецьких дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського. Назва дисертації: «Формування основ художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки».

Науковий керівник: Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Полудень Лілія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

12 червня 2020 року 09.00 год.на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри спеціальної освіти. Назва дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів».

Науковий консультант: Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

12 червня 2020 року 12.00 год. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Чередник Анна Анатоліївна, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Науковий керівник: Демченко Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Завітренко Долорес Жораївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти та здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Прес-центр УДПУ