Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.003 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини інформує про перенесення разового захисту дисертаційного дослідження, яке було заплановано на 26 березня 2020 року на 4 червня 2020 (корпус № 2 Науково-дослідна лабораторія № 301, 11.00 год.) на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 – професійна освіта.

Сажієнко Олександр Петрович. Назва дисертації:«Формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки».

Науковий керівник: Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Смирнова Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія .

Горбатюк Роман Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Прес-центр УДПУ