Запрошуємо аспірантів – здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – у період із 25 лютого до 6 березня 2020 року взяти участь в опитуванні, яке організоване Центром забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності за підтримки Центру дистанційного навчання та Ради молодих науковців університету.

Опитування проводиться з метою вивчення думки аспірантів про якість освітньо-наукових програм, за якими здійснюється підготовка докторів філософії, та про якість організації освітнього процесу в університеті.

Опитування передбачає заповнення здобувачами анкети «Якість освітньо-наукових програм та освітнього процесу», розміщеної на головній сторінці інформаційно-освітнього середовища університету (система Moodle) за посиланням. Щоб заповнити анкету, аспірантові необхідно ввійти в систему Moodle, скориставшись персональним логіном і паролем.

Анкета носить особистісний, оцінний і анонімний характер. Відповіді здобувачів будуть проаналізовані в узагальненому вигляді і використані для удосконалення системи якості освіти та освітньої діяльності в університеті.

Прес-центр УДПУ