За 30 років свого існування факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини підготував близько трьох тисяч учителів (викладачів) образотворчого, музичного, хореографічного мистецтва. Наші випускники: володіють цілісними, системними знаннями в галузі мистецтва; адаптовані до сучасних соціокультурних потреб; виконують нові професійні функції; уникають стереотипізації і шаблонів; креативні, готові до пошуку нового; інтелектуально мобільні; здатні до конструювання творчих проектів; конкурентноспроможні на ринку праці.

Компетенції, набуті на факультеті мистецтв, дають змогу випускникам успішно працювати на теренах педагогічної та мистецької діяльності в Україні та за кордоном, проявляти себе у сферах культури і науки

Науково-педагогічний потенціал – це основний «капітал», який дозволяє факультету й університету підтримувати свій високий освітянський статус. Розвиток факультету, поступове збільшення контингенту студентів та необхідність виконання навчальних планів зумовили зростання професорсько-викладацького колективу факультету, який нині на 28 відсотків складається з його випускників.

За період 2001 - 2019 р.р. найкращі наші випускники вступили до аспірантури університету та успішно захистили 32 кандидатські дисертації, отримали вчені звання доцентів, професорів, заслужених працівників культури і працюють у рідному університеті. Зокрема, сьогодні продовжують розвивати рідний факультет: І. Г. Терешко –  канд. пед. наук, доцент, декан факультету мистецтв, Л. М. Андрощук – канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри хореографії та художньої культури, В. В. Семенчук – доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник культури України, П. М. Волошин – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, В. А. Купчик – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник культури України, С. В. Куценко – канд. пед. наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, Л. В. Базильчук – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, О. В. Семенова – канд. пед. наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, О. М. Побірченко – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, А. М. Король – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та ін. Успішно зростають професійно на різних кафедрах університету: Н. І. Ревнюк – канд. пед. наук, доцент, проректор з гуманітарних питань, М. С. Павленко – канд. пед. наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, член Національної Спілки письменників України, І. В. Албул – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, В. М. Полєхіна – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, О. Д. Балдинюк – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, В. В. Макарчук – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри виховних техно­логій та педагогічної творчості, М. І. Гагарін – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, М. М. Ткачук – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, І. О. Вахоцька – канд. психол. наук, доцент кафедри психології та інші.

Крім закладів освіти, наші випускники працюють у мистецьких центрах, інституціях естетичного профілю, диригентами, артистами (солістами хорового колективу, оркестрової групи та ін.), балетмейстерами, менеджерами соціокультурних заходів. Так, Г. І. Юрійчук – директор Уманської дитячої школи мистецтв, М. М. Гончаренко – директор комунального закладу «Шполянська школа мистецтв», В.О. Косенко – учасниця тріо бандуристок «Аріана» Черкаської обласної філармонії, В. М. Чемерисюк – артист балету Черкаського академічного заслуженого українського народного хору, І. О. Шостак – артистка ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм, Я. О. Яшан - артист академічного симфонічного оркестру Запоріжської обласної філармонії.

Можемо з радістю констатувати, що випускники факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини успішні у сфері своєї професійної діяльності, здатні сприяти економічному, соціальному та культурному розвитку країни, спроможні забезпечити конкуренцію на ринку праці.

ІннаТерешко,
кандидат педагогічних наук, доцент,
декан факультету мистецтв

Прес-центр УДПУ