Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (наказ № 1075 о/д від 29.11.2019р.).

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – 1 ст.

Кафедра дошкільної освіти:
доцент – 1 ст.

Кафедра біології та методики її навчання:
доцент – 1 ст.

Кафедра філософії та суспільних дисциплін:
викладач – 0,5 ст.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом:
доцент – 1 ст.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого вченою радою університету 26.12.2017 року (протокол №5), можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету www.udpu.edu.ua.

Документи приймаються до 29 січня 2019 року за адресою: вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, відділ кадрів (каб. 20).

Прес-центр УДПУ