На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.015

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 2, конференц-зал)

13 травня 2021 року, о 10.00 год.

відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки

 

Танасійчук

Юлія

Миколаївна

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я

Науковий керівник

 

Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

 

Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії та суспільних дисциплін, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.012

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 2, конференц-зал)

14 травня 2021 року, о 10.00 год.

відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки

 

Коваль

Дар’я

Сергіївна

Формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці

Науковий керівник

 

Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

 

Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Петриченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.016

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 2, конференц-зал)

14 травня 2021 року, о 12.00 год.

відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки

 

Шуляк

Андрій

Сергійович

Формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності

Науковий керівник

 

Гедзик Андрій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

 

Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

 

 

 

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.014

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 2, конференц-зал)

14 травня 2021 року, о 14.00 год.

відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 231 – Соціальна робота

 

Скочко

Максим

Олександрович

Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг

у сільській місцевості

Науковий керівник

 

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

 

Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи,

ЗВО «Український католицький університет»

 

Вікторова Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри іноземних мов, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.053.013

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (корпус № 2, конференц-зал)

14 травня 2021 року, о 16.00 год.

відбудеться разовий захист дисертаційного дослідження

на здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки

 

Свиридюк

Віталій

Вікторович

Формування професійної компетентності майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування у процесі фахової підготовки в закладах професійно-технічної освіти

Науковий керівник

 

Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Офіційні опоненти:

 

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

 

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України ,директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

 

 

 

 

Прес-центр УДПУ